หลักสูตร : Fixed Asset Management

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ลงทะเบียน
(เหลือ 10 ที่นั่ง)

Fixed Asset Management

ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Fixed Asset พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสินทรัพย์ในองค์กร

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
23/พ.ย./2566
9.00 - 16.00 น.
10 10