ตารางการอบรม

Fixed Asset Management
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
19/ก.ย./2567
9.30 - 16.00 น.
คุณอัณณ์ชญา สถิรธีรโรจน์ อบรมออนไลน์ 10 10
21/พ.ย./2567
9.30 - 16.00 น.
คุณอัณณ์ชญา สถิรธีรโรจน์ อบรมออนไลน์ 10 10